Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Ένωση Βαχλαίων: Τον Ιανουάριο 2015 η εκλογή των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

Την Κυριακή 25/01/2015 στο γραφείο της Ένωσης (Θεμιστοκλέους 1, Αθήνα) και ώρα 12:00 μεσημέρι θα συνέλθει η έκτακτη Γενική Εκλογική Συνέλευση της Ένωσης Βαχλαίων, προκειμένου να εκλέξει τρία (3) αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, η Γενική Συνέλευση των μελών της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2014, λόγω της εξ αρχής απουσίας αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε μεταξύ άλλων και την άμεση προκήρυξη συμπληρωματικών εκλογών για την κάλυψη των κενών της πλήρους συνθέσεως του Δ.Σ. (τρεις θέσεις αναπληρωματικών μελών) με πρόσκληση έκτακτης Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης.
Οι Βαχλαίοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι την παραμονή των εκλογών Σάββατο 24/01/2015.Για την ιστορία, σύμφωνα με τον επαρχιακό τύπο της εποχής, η Ένωση Βαχλαίων: «Ιδρύθη τον Νοέμβριον του 1946 από φιλοπρόοδους Βαχλαίους της πρωτευούσης, με σκοπόν την κατασκευήν κοινωφελών έργων εις Βάχλιαν και την αλληλοβοήθειαν των μελών του. Οι πρωτοστατήσαντες εις την ίδρυσιν του Συλλόγου τούτου εκάλεσαν τους Βαχλαίους την 17ην Νοεμβρίου εις το εν Αθήναις Γραφείον του Δικηγόρου κ. Ι. Μητσόπουλου, όπου όλοι εξεδήλωσαν την χαράν των δια την σύστασιν Συλλόγου και εξέλεξαν επιτροπήν, δια την σύγκλησιν της πρώτης Γεν. Συνελεύσεως της Ενώσεως τον Ιανουάριον του 1947».
Τα δε, ιδρυτικά μέλη της ήταν:

Χ. Π. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,
Χ. Ι. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δ. Χ. ΚΑΡΡΑΣ
Ι. Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Θ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. Κ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θ. Α. ΚΑΛΥΒΑΣ
Α. Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ. Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Φ. Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α. ΣΠ. ΨΙΑΧΟΣ
Ν. Π. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θ. ΑΘ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Χ. Λ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θ.Δ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ρ. Κ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Π.Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Χ.Α. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Θ.Χ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. Β. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. Α. ΚΑΛΥΒΑΣ
Π. Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ρ. ΕΛ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Θ. Γ. ΚΑΡΡΑΣ
Γ. Π. ΚΑΛΥΒΑΣ
Σ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

(Χρήστος Δημ. Δημητρόπουλος – Η ΒΑΧΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ, σελ. 82)