Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Και μη χειρότερα...
Με το ΦΕΚ 193/10-10-2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ περί συγχωνεύσεως των ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας...
.... σημειώθηκε ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα για την περιοχή μας, αφού από 1/1/2013 καταργείται το Ειρηνοδικείο Ελευσίνος Πελοποννήσου, με έδρα την Κοντοβάζαινα, και συγχωνεύεται με τα Ειρηνοδικεία Ωλένης και Λαμπείας. Έτσι, δημιουργείται το Ειρηνοδικείο Ολυμπίων με έδρα το Πελόπιο Ηλείας.
Όσο κι αν προσπαθεί κανείς να βρει μια λογική εξήγηση, δεν τα καταφέρνει. Πως,δηλαδή, μια ολόκληρη δημοτική ενότητα, αυτή της Κοντοβάζαινας, η οποία υπάγεται διοικητικά στην Αρκαδία, δικαστικά να υπάγεται στην Ηλεία.